English    Español    Deutsch    Polski    Português    繁體中文    简体中文    한국어    ไทย    Tiếng Việt

FAQ

 1. Kto uzyskuje automatyczny wstęp do ISML 2009?
  Zgodnie z kolejnością pierwszeństwa, następujące uczestniczki uzyskają automatyczny wstęp do ISML 2009:
  1. Pierwsza 16 ISML 2008
  2. Zdobywczynie Naszyjników ISML 2008 (ze wskaźnikiem zwycięstw 50% lub wyższym)
  3. Pierwsza 8 Korea Best Moe 2008 (w tym wszystkie uczestniczki zajmujące 8 miejsce na skutek remisu)
  4. Pierwsza 8 Japan Saimoe 2008 (w tym wszystkie uczestniczki zajmujące 8 miejsce na skutek remisu)
  5. Uczestniczki ISML 2008 o wskaźniku zwycięstw 50% lub wyższym
  W każdej z kategorii, kandydatki przyjmowane są zgodnie z kolejnością zajmowanych przez nie pozycji. Maksymalna liczba kandydatek przyjętych na zasadach określonych w tej liście to 48. Wszystkie kandydatki muszą dodatkowo przejść selekcję techniczną.
 2. Na czym polegają Nominacje?
  W Nominacjach ISML 2009 każdy głosujący przydziela po jednej z ośmiu ustalonych wartości punktowych (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2,1) dowolnie wybranej przez siebie postaci. Nominowane postaci przejdą selekcję techniczną, by sprawdzić, czy kwalifikują się do ligi. 48 kandydatek z najwyższym wynikiem punktowym przejdzie do Eliminacji.
 3. Jakie postaci mogą przejść selekcję techniczną?
  Każda postać brana pod uwagę musi być płci żeńskiej i musi występować w rzeczywistej serii, OVA lub pełnometrażowym filmie anime, wykluczając jednak anime hentai (H-anime). Postać musi mieć wystarczający czas antenowy i musi odgrywać ważną rolę w reprezentowanej produkcji. Za ocenę tych i innych wymogów kwalifikacyjnych odpowiedzialna jest Zespół ISML.
 4. Ile postaci przejdzie Eliminacje?
  W ISML biorą udział 64 zawodniczki. W roku 2009, ponieważ 37 postaci uzyskało wstęp automatyczny (patrz #1), 27 kandydatek mogło przejść przez Eliminacje by stać się pełnoprawnymi zawodniczkami.
 5. Na czym polegają Eliminacje?
  Kandydatki zostają podzielone na cztery grupy w losowaniu. Głosujący wybierają jedną kandydatkę w każdej grupie w każdej rundzie. Zwyciężczyni w każdej z grup przechodzi do ISML (remis o 1 miejsce uznawany jest za zwycięstwo). Losowanie zostaje ponowione a cały proces jest powtarzany tak długo, jak pozostają wolne miejsca dla kolejnych zawodniczek w ISML. Ostatnia runda głosowania składać się będzie z jednej grupy kandydatek walczących o ostanie pozostałe w konkursie miejsce.
 6. Na czym polega Sezon Główny?
  Każda zawodniczka spotka się z każdą pozostałą w Meczu 1 na 1. Mecze podzielone zostaną na 7 Okresów, po 9 Meczy na Okres.
 7. Na czym polega Ranking?
  Zawodniczki uzyskują miejsce w rankingu na podstawie uzyskanych przez nich punktów. Punkty przyznaje się za rezultaty Meczu na następujących zasadach:
  1. Zwycięstwo: 3 punkty
  2. Zwycięstwo w Dogrywce: 2 punkty
  3. Przegrana w Dogrywce: 1 punkt
  4. Remis w Dogrywce: 1.5 punkta
  5. Przegrana: 0 punktów
 8. Jak wpływają na Ranking Tie-breaki 1, 2 i 3?
  Dla zawodniczek z taką samą liczbą punktów, Tie-breakiem 1 jest liczba zwycięstw. Tie-breakiem 2 jest liczba zwycięstw w dogrywce. Tie-breakiem 3 jest rezultat bezpośredniego spotkania w Meczu Sezonu Głównego pomiędzy zawodniczkami, których dotyczy remis. Jeśli zachodzi pętla lub nie doszło jeszcze do spotkania pomiędzy danymi Zawodniczkami, wykorzystany zostaje Tie-break 4.
 9. Czym jest Siła Terminarza (SoS)?
  SoS oznacza "liczbę zwycięstw pomnożoną przez trzy i dodaną do całkowitej sumy liczby zwycięstw, remisów i przegranych w dogrywce". Mówiąc prosto, im więcej zawodniczka wygrywa, tym wyższy jej wskaźnik SoS. Wartość ta wykorzystywana jest przy obliczaniu pozostałych Tie-breaków.
 10. Czym jest Siła Terminarza Pokonanych Przeciwników (SDO)?
  To Tie-break 4. SDO oznacza "całkowitą sumę Sił Terminarza wszystkich pokonanych przez zawodniczkę w spotkaniu bezpośrednim przeciwniczek". Innymi słowy, Im więcej wygrywają pokonane przez zawodniczkę przeciwniczki, tym wyższa jej SDO.
 11. Czym jest Siła Terminarza Wszystkich Przeciwników (SAO)?
  To Tie-break 5. SAO oznacza "całkowitą sumę Sił Terminarza wszystkich przeciwniczek zawodniczki". SDO bierze pod uwagę jedynie przeciwniczki pokonane, SAO bierze pod uwagę wszystkie przeciwniczki niezależnie od wyniku spotkania.
 12. Czym jest Różnica Głosów (VD)?
  To Tie-break 6. VD równa jest liczbie wszystkich głosów, które otrzymała zawodniczka, pomniejszonej o sumę liczb głosów, które uzyskały wszystkie jej przeciwniczki podczas bezpośredniego spotkania z tą zawodniczką. Wartość ta będzie ujemna, jeśli zawodniczka uzyskała więcej głosów przeciw niż za we wszystkich jej dotychczasowych Meczach.
 13. Czym jest Tie-break 7 i kolejne?
  Tie-break 7 to Głosy Za (VF), czyli liczba wszystkich uzyskanych przez zawodniczkę głosów. Jeśli dwie zawodniczki nadal znajdują się w sytuacji remisowej po zastosowaniu tego Tie-breaka (co jest mało prawdopodobne), Zespół ISML określi i upubliczni Tie-breaka 8.
 14. Na czym polega Turniej Posezonowy?
  Turniej Posezonowy jest turniejem rozgrywanym w systemie podwójnej eliminacji, w którym bierze udział pierwsza 16 zawodniczek z Sezonu Głównego. Metoda podwójnej eliminacji tworzy Grupę Zwycięzców i Grupę Przegranych. Zawodniczka musi przegrać dwa razy by utracić możliwość dalszego udziału w turnieju. Zwyciężczyni Turnieju Posezonowego otrzyma Tiarę Niebios.